ข้อมูล
แผนการลงทุน

 • แผน 1 รับ 150%

  10 % ต่อเดือน
  $10 - $500
  1. รับผลตอบแทนทุกวัน
  2. รวม 15 เดือน
  ซื้อแผนลงทุน
 • แผน 2 รับ 160%

  10 % ต่อเดือน
  $501 - $5,000
  1. รับผลตอบแทนทุกวัน
  2. รวม 16 เดือน
  ซื้อแผนลงทุน
 • แผน 3 รับ 170%

  10 % ต่อเดือน
  $5,001 - $20,000
  1. รับผลตอบแทนทุกวัน
  2. รวม 17 เดือน
  ซื้อแผนลงทุน
 • แผน 4 รับ 180%

  10 % ต่อเดือน
  $20,001 - $50,000
  1. รับผลตอบแทนทุกวัน
  2. รวม 18 เดือน
  ซื้อแผนลงทุน
 • แผน 5 รับ 200%

  10 % ต่อเดือน
  $50,001 - $100,000
  1. รับผลตอบแทนทุกวัน
  2. รวม 20 เดือน
  ซื้อแผนลงทุน
 • แผน 6 VIP รับ 240%

  10 % ต่อเดือน
  $100,001 < มากกว่า
  1. รวม 24 เดือน
  ซื้อแผนลงทุน

ข้อมูล
เบื้องต้น

วันเริ่มระบบ

Apr 1, 2020

ค่าแนะนำ

5 %

ชั้น 1
2

2 %

ชั้น 2
3

1 %

ชั้น 3

สมาชิกรับผลตอบแทนค่าแนะนำ มากถึง 3 ชั้นสายงาน สูงถึง 8%